آرد مخصوص نان های سنتی و صنعتی (خبازی)

این آرد از مخلوط گندمهای سخت با پروتئین و گلوتن بالا و گندمهای نیمه سخت با پروتئین و گلوتن متوسط تهیه می گردد و از نظر میزان سبوس و دانه بندی آنها مطابق با استاندارد ملی ایران با نامهای متفاوت از قبیل آرد ۱۸% ،۱۲% و ۱۵% ، تحت کنترل می باشد و بر اساس میزان سبوس و پروتئین و گلوتن آرد جهت مصارف مختلف از قبیل نان سنگک، بربری ،تافتون ، لواش و ماشینی بر اساس درخواست مشتری و نوع تجهیزات آن جداسازی و بسته بندی می گردند.

بسته بندی و حمل
  • امکانات حمل : کیسه 40 کیلویی
در جستجوی محصول يا خدمات خاصی هستيد ؟
شرکت زرین خوشه هشتگرد