محصولات

آرد

آرد

ذرات ریز حاصل از آسیاب کردن گندم بوجاری و مشروط شده

آرد سبوس گرفته غنی شده با آهن و اسیدفولیک

آرد سبوس گرفته غنی شده با آهن و اسیدفولیک
آرد سبوس گرفته غنی شده با آهن و اسیدفولیک

آرد ستاره غنی شده با آهن و اسیدفولیک

آرد ستاره غنی شده با آهن و اسیدفولیک
آرد ستاره غنی شده با آهن و اسیدفولیک

آرد سبوس گرفته غنی شده با آهن و اسید فولیک و بهبوددهنده

آرد سبوس گرفته غنی شده با آهن و اسید فولیک و بهبوددهنده
آرد سبوس گرفته غنی شده با آهن و اسید فولیک و بهبوددهنده

آرد ستاره غنی شده با آهن و اسید فولیک و بهبوددهنده

آرد ستاره غنی شده با آهن و اسید فولیک و بهبوددهنده
آرد ستاره غنی شده با آهن و اسید فولیک و بهبوددهنده

آرد قنادی با بهبوددهنده

آرد قنادی با بهبوددهنده
آرد قنادی با بهبوددهنده

آرد ستاره با بهبوددهنده

آرد ستاره با بهبوددهنده
آرد ستاره با بهبوددهنده

آرد نول قنادی

آرد نول قنادی
آرد نول قنادی

آرد نول ماکارونی

آرد نول ماکارونی
آرد نول ماکارونی

آرد ستاره فانتزی

آرد ستاره فانتزی
آرد ستاره فانتزی
سبوس

سبوس

لایه های خارجی دانه گندم که شامل مخلوطی از لایه های مختلف پوسته و قسمتهایی از لایه آلرون و جوانه می باشد

سبوس دامی

سبوس دامی
سبوس دامی

ویزیتکا

ویزیتکا
ویزیتکا