دریافت لوح تقدیر در همایش ملی چهره های ماندگار مدیریت

دریافت لوح تقدیر در همایش ملی چهره های ماندگار مدیریت

 دریافت لوح تقدیر در همایش ملی تقدیر از چهرهای ماندگار مدیریت توسط جناب آقای مهندس هوشمند توفیقی قائم مقام شرکت به نمایندگی از آقای فیض ا... شریفی   مدیر عامل شرکت تولیدی آرد زرین خوشه .