اخبار

دریافت لوح تقدیر حمایت از حقوق مصرف کنندگان

دریافت لوح تقدیر حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط آقای فیض ا.. شریفی مدیر عامل شرکت تولیدی آرد زرین خوشه از اولین همایش اعطاء گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده استان البرز

چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳