اخبار

کارخانه آرد منتخب سال 1392

 انتخاب کارخانه آرد زرین خوشه بعنوان  کارخانه آرد منتخب سال 1392 در همایش سالانه صنعت آرد ایران

ﺳﻪشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۲