اخبار

مصاحبه مجله نگاه هستی

 

 

 متن مصاحبه مجله نگاه هستی با  جناب آقای شریفی  رياست انجمن صنفي آرد سازان استان البرز

  بهتر است جواب هاي اينجانب را نه بر مبناي مسئوليت انجمن ، بلكه به عنوان فردي كه عمري در خدمت گندم و آرد و نان بوده ، مورد ارزيابي قرار گيرد

بعنوان رياست انجمن صنفي آرد سازان استان البرز نرخ خريد گندم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 نرخ هر كالا بايد با توجه به شرايطي كه در آن دوره كالا عرضه مي شود و همچنين تقاضايي كه براي  آن كالا، در آن مقطع مي باشد بررسي شود.هر چند گندم از كالاهاي كم كشش است اما از دو نظر بايد  به آن توجه          كرد.

اول اينكه ، با توجه به شروع فصل كاشت در سراسر كشور استراتژي توليد گندم و رسيدن به مرز خود كفايي را كه مورد عنايت دولت است نشان داد و براي كشاورزان افق اقتصادي روشني را جهت سال آينده مشخص كرد كه واقعاً كار درستي بود هر چند مسبوق به سابقه است.

دوم ، بحث مبلغ آن است ، كه بايد ديد تورم و ساير كالاهاي جايگزين در زمان برداشت گندم و خريد چه بهايي دارند.اگر در شرايط فعلي تثبيت شود در توليد و بازار گندم در سال آينده گشايش خوبي را شاهد خواهيم بود كه با رضايتمندي كشاورزان همراه خواهد شد.

 نرخ تعيين شده آيا به نفع كارخانجات آرد و كارخانجات توليدي صنف و صنعت مي باشد يا خير؟

 جواب سوال دوم شما بر مي گردد به سياست دولت در آينده كه گندم به چه شيوه و بهايي براي توليد آرد در اختيار كارخانجات قرار مي گيرد و همچنين مثل شرايط فعلي كه دولت حدود هر كيلو 4000 ريال يارانه      مي دهد ادامه خواهد داشت يا خير، كه قضاوت با عدم معلوم شدن سياست هاي دولت در شرايط فعلي مشكل است.

در خصوص انطباق نرخ گندم با نرخ گندم جهاني و امكان صادرات آرد چه نظري داريد؟

مبناي قيمت در بازار جهاني دلار است و با تغييرات دلار در سال گذشته نمي توان به راحتي يك نرخ انطباقي بيان نمود و در حاشيه تفاوت ها بحث كرد ، اگر وضع فعلي باشد يعني دلار حدود 3000 تومان قيمت گندم با بازار جهاني تقريباً همخوان است.

در بحث صادرات اول نياز به خودكفايي و ثبات در توليد گندم و وجود مازاد توليد ، در دو يا سه سال متوالي است و گرنه اگر به صورت موقت و مقطعي كار شود علاوه بر اينكه موجبات دلخوري توليدكنندگان داخلي را فراهم  مي نمايد ، تصوير ناثوابي نيز در ذهن مشتريان خارجي ايجاد مي كند.

مهمترين تأثيرات اعلام نرخ را چه مواردي مي دانيد؟

 اين اقدام انگيزه زيادي را بين كشاورزان ايجاد كرده و سبب خودكفايي در عرصه توليد گندم و عدم نياز به واردات گندم را در پي خواهد داشت.

ﺳﻪشنبه ۴ آذر ۱۳۹۳