اخبار

بازدید مهندس کامکار و مهندس بهزاد مدیر کل امور اقتصادی و بین المللی استانداری البرز و هیات همراه از کارخانه آرد زرین خوشه هشتگرد

بازدید مهندس کامکار و مهندس بهزاد مدیر کل امور اقتصادی

و بین المللی استانداری البرز و هیات همراه از کارخانه آرد زرین خوشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴