اخبار

دریافت لوح کارآفرین برتر توسط مدیر عامل شرکت زرین خوشه هشتگرد

 

همایش ملی کار آفرینی وتولید ملی در تاریخ 28/8/93در سالن همایش های صداو سیما برگزار گردید . جناب آقای شریفی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم  شرکت زرین خوشه هشتگرد به عنوان کارآفرین برتر مفتخر به دریافت  لوح تقدیر گردید.

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۴