مدیریت زنجیره تأمین پایدار

مدیریت زنجیره تامین در شرکت زرین خوشه از نوع زنجیره تامین حلقه بسته (Closed Loop Supply Chain) می باشد یا بعبارتی هم سیستم زنجیره تامین پیشرو (Forward Supply Chain) را در سرلوحه خود دارد و از طرفی دیگر پیرو ماموریت اصلی سازمان، زنجیره تامین معکوس (Reverse Supply Chain) را بصورت جدی دنبال می کند تا نهایت مشتری مداری را بصورت علمی و دقیق به اجرا گذارد. مهمترین بخش زنجیره تامین در زرین خوشه، فراهم کردن گندم مرغوب به عنوان اولین اصل تولید آرد با کیفیت است و باتوجه به اینکه غالب گندم تولیدی کشور کیفیت لازم جهت تولید آرد موردنظر را دارا نمی باشد ،تهیه گندم با کیفیت ،سرلوحه فعالیت های این واحد است.

مدیریت زنجیره تأمین پایدار آرد
در جستجوی محصول يا خدمات خاصی هستيد ؟
شرکت زرین خوشه هشتگرد