مهندس شریفی، بنیانگذار شرکت زرین خوشه، مدعو ویژه وزارت جهاد کشاورزی

کنترل خطوط تولید با استفاده از کامپیوتر و ابزار دقیق کنترل فرایند با بالاترین بهره وری انجام می پذیرد تا نهایتاً آرد تولیدی با استاندارد موردنظر فراهم شود. کنترل خطوط تولید با استفاده از کامپیوتر …

در جستجوی محصول يا خدمات خاصی هستيد ؟
شرکت زرین خوشه هشتگرد